Направихме SportPoint още по-сигурен

Като част от оптимизирането на системата, всички профили са с по-високо ниво на защита, което изисква да подновите паролата си, преди да продължите да използвате сайта. Възстановяване на парола