За кого е SportPoint?
SportPoint е за всички спортуващи или желаещи да спортуват независимо от възраст, ниво на физическа активност или умения, както и за всички предлагащи или организиращи спортни услуги и занимания.
Какво е SportPoint?
SportPoint е платформа, която улеснява намирането и осъществяването на спортно занимание, като свързва спортуващи с треньори и инструктори. Може да използвате SportPoint, за да се запознаете с квалификациите и методите на работа на треньори и инструктори в спорт, който ви интересува, както и да откриете полезна информация в тази посока. SportPoint скъсява разстоянието между вас и спорта.
Защо е създаден SportPoint?
SportPoint е създаден с основната задача - да промени връзката ви със спорта, като направи процесът на селекция на инструктор, зала или занимание по-достъпен, търсенето - по-всеобхватно и информацията – по-полезна. Мотивирани сме да добавим стойност както към развитието на спортната култура в България, така и към представата за спорта на всеки, който иска да развива физическите си навици.