На фокус

Национално прочуване на SportPoint

10/06/2020 от Sport Point

В периода 01.02.2020 – 15.02.2020 SportPoint проведе мащабно онланй прочуване обхващащо близо 1000 интернет потребители от цялата страна. Основната част от анкетираните бяха от София (41%), като в останалата част имаше представители от всички по-големи градове в страната. 90% от анкетираните бяха на възраст между 25 и 65 години, а жените представляваха 2/3 от общия брой. Близо половината от анкетираните (46%) отговориха че имат деца под 16 години. 

 

 

Прочуването имаше за цел да събере информация, относно спортната активност и навици на българите, която да използваме за развитието на платформата и по пътя ни към постигане на основната ѝ задача – да ви помогнем да бъдете „по-близо до спорта“.

 

По-интересните резултатите от проучването ще бъдат публикувани на нашите страници в социалните мрежи в няколко следващите седмици. На база на публикуваните материали, планираме да изготвим и електронна брошура с обобщените резултати.

 

Sport Point представяне

SportPoint е платформа, предназначена да свързва – от една страна потребители търсещи спортни услуги или информация за даден вид/видове спорт…

КАТЕГОРИИ

Ако ти си инструктор или треньор, SportPoint е точно за теб

Повече клиенти без усилия

Организирай по-лесно тренировки

Достъпно навсякъде