На фокус

На фокус: Безплатни тренировки за деца в "Спортна школа София“. Спортове, локации, треньори.

23/04/2019 от Sport Point
SportPoint скъсява разстоянието между вас и спорта. Ние ви даваме редовно идеи какво, къде и с кого да спортувате вие и вашите деца, правейки спорта все по-достъпен и масов
 
В тази статия е посветена на "Спортна школа София". Ще ви представим единствената структура за безплатно масово обучение по различни спортове. Тя е достъпна за всички деца в София на възраст между 5 и 18 години. 
 
Ученическа спортна школа „София”, преименувана след 2016 на „Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа София“ (накратко ЦПЛР София), е извънучилищна структура за масово обучение към Министерството на образованието, младежта и науката. Тя се финансира от Столична община и осъществява държавната политика за работа с деца и ученици чрез организиране на спортни дейности в свободното им време. ЦПЛР София развива индивидуалните спортни качества на децата. Центърът приобщава все повече деца към спорта и е за пример в много европейски градове
 

Всяка година през школата минават над 3000 деца, като за учебната 2018-19 са записани над 3500 деца.

 

 


Спортове

 

ЦПЛР София предлага обучение по 9 вида спорт:
 • Плуване (22 СУ,153 СУ,150 ОУ, 145 ОУ, 144 СУ,131 СУ)
 • Бадминтон (27 СУ)
 • Баскетбол (Спортна зала „Триадица“, 1 СУ, 42 ОУ, 95 СУ)

 • Волейбол (Спортна зала „Триадица“, 40 СУ, 135 СУ)
 • Футбол (160 ОУ, 177 ОУ)
 • Хандбал (8 СУ, Залата на ЦСКА, Спортна зала кв. Челопечене)
 • Спортна гимнастика (14 ДГ, 88 ДГ, Зала по спортна гимнастика на ЦСКА)
 • Художествена гимнастика (1 СУ, 5 ОУ, 23 СУ, 36 СУ, 109 ОУ, 134 СУ, 135 СУ, 136 СУ, 1 ДГ, 8 ДГ, 59 ДГ, 154 ДГ, 191 ДГ)
 • Лека атлетика (88 СУ, 151 НСУ, Национален стадион „Васил Левски“)
Обучението се осъществява в организирани групи. За индивидуалните спортове групите са по 12 деца, а за колективните игри – по 15. Основните насоки в учебно-тренировъчната работа са:
 • подобряване на умственото и физическото развитие на учениците чрез организирани занимания с няколкогодишен цикъл на обучение по избран от тях спорт
 • изграждане на мотивация за системни спортни занимания и здравословен начин на живот
 • организиране и провеждане на спортни прояви, турнири и други мероприятия под патронажа на Столична община, както и участия в състезания от спортния календар на МОМН и Министерството на физическото възпитание и спорта
 • насочване на талантливите спортисти към спортни училища и представителните отбори на клубове
 • занимания в детските градини по избрани спортове
 

 


Локации

 

Към центъра работят 37 висококвалифицирани преподаватели. Всички те притежават диплома за висше образование от НСА „Васил Левски” със специалност „треньор” по съответния спорт. Вижте пълния списък по-долу.
Центърът осъществява учебно-тренировъчната си дейност в:
 • 6 училищни басейна - 22 СУ,153 СУ,150 ОУ, 145 ОУ, 144 СУ,131 СУ
 • Спортна зала „Триадица”,
 • Национален стадион „Васил Левски”
 • Спортна зала „Славия”
 • Спортна зала „Локомотив”
 • Спортна зала кв. Челопечене
 •  Спортна зала на ЦСКА
 • Зала по спортна гимнастика на ЦСКА
 • Физкултурните салони на училищата и детските градини на територията на Столицата.
 


Треньори и записване

 

Записването на деца за даден спорт се осъществява през треньорите в деня спорт или на място. В профила на всеки треньор в SportPoint ще намерите информация относно мястото на провеждане на занимания и директна връзка – имейл и телефон.
 
1. Ангел Петров (баскетбол)
2. Антоанета Христова (художествена гимнастика)
4. Димитър Джепков (хандбал) 
5. Дора Добрева (плуване) 
8. Емилия Кирилова (плуване)
10. Ива Васева (баскетбол)
11. Ивайла Боева (бадминтон)
12. Иван Делчев (баскетбол)
13. Катя Крумова (плуване)
14. Мария Бояджиева (художествена гимнастика)
15. Милена Савова (баскетбол)
16. Надя Стоичкова (плуване)
17. Петър Георгиев (плуване)
18. Петя Парушева (плуване)
19. Румяна Ранкова (спортна гимнастика)
20. Таня Владова (плуване)
21. Татяна Ковачева (лека атлетика)
22. Теодора Сандова (плуване)
23. Християна Парижкова (художествена гимнастика)
 
 

Sport Point представяне

SportPoint е платформа, предназначена да свързва – от една страна потребители търсещи спортни услуги или информация за даден вид/видове спорт…

КАТЕГОРИИ

Ако ти си инструктор или треньор, SportPoint е точно за теб

Повече клиенти без усилия

Организирай по-лесно тренировки

Достъпно навсякъде