На фокус

Плуване

13/06/2018 от Sport Point

Обща информация

Плуването е способността на тялото да се придвижва във водна среда посредством последователни и постоянни движения на крайниците (ръце и крака), като за целта се използва естествената му способност да стои на повърхността на водата – т.нар. положителна плаваемост или само плаваемост.  

 
Възрастови и физиологични особености
Плуването е цикличен спорт който, независимо дали като възстановителна или спортна дейност, развива всички мускули и мускулни групи в тялото, като така освен чудесен начин за поддържане на добра физическа форма, се явява и много добро възстановително и рехабилитационно средство. Плуването може да бъде практикувано от хора на всякаква възраст – от най-ранна детска (от 2-3 години) до най-зряла (има примери за над 100-годишни плуващи). Хоризонталното положение на тялото при плуване, както и самата водна среда, оказват благоприятен и щадящ ефект върху ставите, подобряват кръвоснабдяването, развиват мускулната сила и еластичност, укрепват костната, дихателната и нервната системи.
 
Функционални и технически спецификации
Основна особеност при плуването е средата, в която се практикува. Тъй като водата е около 800 пъти по-плътна от въздуха, техниката и съпротивлението играят основна роля при придвижването във водата. С други думи ефективността при плуването е пряко зависима от правилната техника насочена към намирането на минималното съпротивление. От друга страна по-голямата плътност на водата предполага по-голямо и постоянно натоварване на мускулите по време на плуване. Когато човек започне да плува, някои системи в тялото започват да работят по-силно от други, като така например сърцето започва да бие по-бързо, за да изпомпва повече кръв към мускулите, докато храносмилането, което вече не е толкова приоритетно, се забавя. В тази връзка не се препоръчва да се плува поне час и половина след хранене.
Плуването е цикличен спорт и като такъв при практикуването му, както и при други циклични натоварвания, тялото ви се опитва да направи три основни неща:
• Да увеличи притока на кислород към мускулите
• Да елиминира загубите при обмяната на веществата
• Да се справи с прегряването
Стремейки се да постигне тези три основни потребности, тялото има нужда от енергия, като за да я набавя, то преминава през основните етапи на биохимичното енергийно обезпечаване, а именно:
• Фосфогенен (първите 5-15 сек.)
• Глюкогенен (от 30 сек. до към 2-рата мин.)
• Аеробен (след 2-рата минута)
Навлизайки в аеробен режим на работа се включва основно дихателната система, която започва да обезпечава работа на мускулите с т.н. АТФ, като по този начин, най-общо казано, тялото започва да гори и калории. Въпросът колко калории се изгарят при плуване, не е еднозначен и зависи от фактори като: килограми, средна скорост и интензивност на работа, както и стилът, който се плува. В тази връзка, като някаква основа може да се даде следната усреднена стойност:  при плуване кроул за 60 мин.,  90 килограмов човек изгаря средно м/у 650 и 930 калории, в зависимост от темпото и интензивността на плуване.  За сравнение при бягане средната стойност би била 745 калории, а при ходене 450 калории. Допълнителният разход на калории при плуване се получава от факта, че тялото трябва да поддържа постоянна телесна температура, преодолявайки по-ниската температура на водата.
 
Поради изброените по-горе специфики на плуването, практикуването на този спорт предопределя следните благоприятни ефекти върху тялото на практикуващия го: 
• Едновременното включване на почти всички мускулни групи предизвиква подобряване дейността на сърдечно-съдовата, дихателната, нервната и отделителната системи, както и обмяната на веществата;
• Поради хоризонталното положение на тялото във водата, дейността на органите на кръвообращението е значително улеснена, което подобрява кръвоснабдяването и помага на мускалите да работят по-икономично, като в същото време подобрява тяхната сила и еластичност.
• Плуването укрепва костната система и развитието на мускулатурата, като по този начин спомага за формиране на правилна телесна стойка (особено важно в периоди на бърз растеж на костната система – например пубертет).
• Плуването оказва положително въздействие върху дихателната система, като увеличава силата на дихателните мускули и подвижността на гръдния кош (жизнената вместимост на белия дроб при плувците е около 1/3 по-голяма, като може да достигне до 7000м3), което се дължи най-вече на факта че при плуване, тялото е потопено под вода и при вдишване и издишване, плуващия освен всичко друго, трябва да преодолява хидростатичното налягане на водата.
• Тъй като температурата на водата е по-ниска от тази на тялото, системното занимание с плуване повишава уравновесеността и подвижността на нервните процеси и така укрепва нервната система.
• Поради нетипичната специфика на работата на тялото във водната среда, плуването развива много добри координационни умения и двигателни способности, като това спомага за по-лесното овладяване на фини движения и моторика на сушата (например при извършване на работа или упражнения в друг вид спорт). 
 
В плуването има установени четири основни плувни стила:
• Кроул или свободен стил – това е най-бързият от четирите основни плувни стила. При него се плува по корем с лице към дъното на басейна, като се изпълняват последователни въртеливи движения с ръцете (загребвания) по продължението на оста на тялото, на определен брой удари на краката (най-разпространени – 6, 4 и 2 тактов кроул), които се изпълняват с изпънати ходила и се повдигат и свалят последователно. Диша се настрани при загребването с ръцете, като дишането може да се изпълнява на различен цикъл/брой на загребвания (най-разпространи разновидности – дишане на 1 или на 1½ цикъл). 
• Гръб или гръбен кроул – наподобява плуването на кроул по корем, като ръцете се въртят (загребват) последователно по продължение на тялото, докато краката правят последователни движения (удари) нагоре – надолу. Въпреки че главата е над водата, тук отново има цикличност на дишането, докато движението (ударите) на краката се различават от тези при свободния стил, като при удар на гръб глезенът и коляното се движат в противоположни посоки, докато при свободния стил в една и съща.
• Бруст – това е най-бавният от четирите основни стила и най-разпространения при плуване за развлечение, поради факта че позволява по-релаксиращи начин на плуване и държане на главата над водата през цялото време. При спортното и състезателно плуване обаче, бруста се води за един от най-трудните от техническа гледна точка и изискващ много голяма сила и експлозивност. Техниката на загребване на ръцете включва загребване навън, надолу и навътре, след което следва плъзгане, докато удара на краката (известно като „жабешко ритане”), се състои от две фази: отвеждането на краката в позицията готова за фазата на оттласкване и фазата на удар назад и навътре. Дишането се извършва на всеки цикъл на загребването, обикновено в началната фаза на загребване на ръцете. 
• Делфин (или още бътерфлай) – това е най-трудния и тежък стил за плуване, защото изисква значителна сила и не предполага голяма възможност за плъзгане и релаксация по време на загребването (цикъла на плуване). Плува се на гърди, като двете ръце изпълняват кръгови движения едновременно събирайки се под оста на тялото, за да се постигне по-добро изтласкване на горната част на тялото едновременно напред и нагоре. Движението на краката е също едновременно, като се изпълнява камшично - нагоре и надолу или т.н. „делфиново движение”. Дишането следва загребването на ръцете, като се изпълнява по време на началната и основната част на загребването, като най-често се диша се на всеки цикъл или на всеки 2 цикъла.
 
Нива на обучение
Нивата на обучение следват следната възходяща йерархия:
• Начално обучение
• Разучаване и обучение в четирите основни плувни стила
• Начална тренировъчна дейност
• Спортно плуване и плуване за висок спортно майсторство
 
Екипировка
• Бански костюм – при плуването се използва плувни бански, различни от тези за плаж или практикуването на други водни спортове.
• Плувни очила – избират се да пасват на формата на лицето (носа и очите), като не е препоръчително да се използват плувна маска, която покрива носа. 
• Плувна шапка – нуждата за използване на плувна шапка произтича от това, във филтрите на басейна да не попадат косми, които да затрудняват функционирането им. При спортното плуване и особено в състезателното такова, плувната шапка е основен фактор за намаляване на съпротивлението.  
 

Sport Point представяне

SportPoint е платформа, предназначена да свързва – от една страна потребители търсещи спортни услуги или информация за даден вид/видове спорт…

КАТЕГОРИИ

Ако ти си инструктор или треньор, SportPoint е точно за теб

Повече клиенти без усилия

Организирай по-лесно тренировки

Достъпно навсякъде